2020-04-29 12:54:17

Plava TV- online nastava

Glazbena škola Milka Kelemena provodi nastavu na daljinu te je o tome prilog napravila Plava televizija

https://www.facebook.com/plava.tv/videos/2831164840286010


Osnovna glazbena škola Slatina