preskoči na sadržaj
Katalog informacija Osnovne glazbene škole Slatina

 

Pravo na pristup informacijama

Zakon o pravu na pristup informacijama („Narodne novine“, broj 25/13., 85/15.) daje svim domaćim i stranim fizičkim i pravnim osobama,  na jednak način i pod jednakim uvjetima,  pravo na pristup informacijama. 

Informacija je svaki podatak koji je u vlasništvu tijela javne vlasti u obliku dokumenta, zapisa, dosjea, registra, neovisno o načinu na koji je prikazan (napisani, nacrtani, tiskani, snimljeni, magnetni, optički, elektronički ili neki drugi zapis), koji je tijelo izradilo samo ili u suradnji s drugim tijelima ili dobilo od druge osobe, a nastao je u okviru djelokruga ili u vezi s organizacijom i radom tijela javne vlasti.

Korisnik ostvaruje pravo na pristup informaciji podnošenjem usmenoga ili pisanoga zahtjeva. Pisani zahtjev sadržava: naziv i sjedište tijela javne vlasti kojemu se zahtjev podnosi, podatke koji su važni za prepoznavanje tražene informacije, ime i prezime te adresu fizičke osobe podnositelja zahtjeva te tvrtku, odnosno naziv pravne osobe i njezino sjedište.

Podnositelj zahtjeva nije obvezan navesti razloge zbog kojih traži pristup informaciji niti se obvezan pozvati na primjenu Zakona o pravu na pristup informacijama. Ne smatra se zahtjevom za pristup informacijama traženje uvida u cjelokupni spis predmeta, objašnjenja ili uputa povezanih s ostvarivanjem kojega prava ili ispunjavanje obveze, izrade analize ili tumačenja kojega propisa kao ni stvaranje nove informacije.

Na temelju će zahtjeva za pristup informaciji tijelo javne vlasti odlučiti najkasnije u roku od 15 dana od dana podnošenja urednoga zahtjeva.

U slučaju nepotpunoga ili nerazumljivoga zahtjeva tijelo će javne vlasti bez odgode pozvati podnositelja zahtjeva da ga ispravi u roku od pet dana od dana zaprimanja poziva za ispravak. Ako podnositelj zahtjeva ne ispravi zahtjev na odgovarajući način, a na temelju dostavljenoga se ne može sa sigurnošću utvrditi o kojoj je traženoj informaciji riječ, tijelo javne vlasti odbacit će zahtjev rješenjem.

Ako korisnik smatra da informacija pružena na temelju zahtjeva nije točna ili potpuna, može zahtijevati njezin ispravak, odnosno dopunu u roku od 15 dana od dana dobivanja informacije. Tijelo javne vlasti obvezno je odlučiti o zahtjevu za dopunu, odnosno ispravak informacije u roku od 15 dana od dana zaprimanja zahtjeva.

Naknada za ponovnu uporabu informacija - tijelo javne vlasti ne naplaćuje naknadu za ponovnu uporabu informacija ako iste informacije objavljuje besplatno putem interneta. Tijelo javne vlasti može naplatiti naknadu za ponovnu uporabu informacija, sukladno članku 19. stavku 2. Zakona o pravu na pristup informacijama.

Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o pravu na pristup informacijama („Narodne novine, broj 85/15.“)

Zakon o pravu na pristup informacijama („Narodne novine“, broj 25/13.)

 

Službenica za informiranje Glazbene škole Milka Kelemena je Mirela Birčić, voditeljica računovodstva.

Gglazbena škola Milka Kelemena

Braće Radića 4

33520 Slatina

kontakt telefon: 033/550-854

mail: glazbenamilkakelemena.sl@optinet.hr

Službenici za informiranje možete se obratiti ako smatrate da su vam u sadržajima objavljenim na internetskim stranicama Škole, oglasnoj ploči Škole ili na drugi način komuniciranja veznao za rad Škole uskraćena neka prava ili ako želite dati komentar, kritiku ili pohvalu.

Na pristup informacijama ne plaćaju se upravne i sudske pristojbe.

Ispravak kriterija za određivanje visine naknade stvarnih materijalnih troškova i troškova dostave informacija, "Narodne novine", broj 15/14.  

Kriterij za određivanje visine naknade stvarnih materijalnih troškova i troškova dostave informacijama, "Narodne novine", broj 12/14.

Interreg projekt


e-dnevnik


Instrumenti

KLAVIR

 

 

HARMONIKA

 

 

GITARA

 

 

TAMBURE

 

 

VIOLINA

 

 

FLAUTA

 

 

KLARINET

 

 

SAKSOFON

 

 

TRUBA

 

 

TROMBON


Kalendar
« Kolovoz 2022 »
Po Ut Sr Če Pe Su Ne
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
Prikazani događaji


20 godina naše škole


Glazbeni spotovi


Škole- prijatelji

         

 

     

                                   

                                                                       


Linkovi

Glazbena oprema:

 

Note:

preskoči na navigaciju